Ofte stile spørsmål om sommerjobb på Lovisenberg Familiecamping

HVOR LANG TID TAR DET FØR SØKNADEN MIN BLIR BEHANDLET?

Vi behandler søknader fortløpende, men da vi har mange søkere kan det ta litt tid før du hører fra oss. Alle vil uansett få en e-post med invitasjon til intervju eller avslag på søknaden når den er behandlet. Vi gjør oppmerksom på at tidspunktet man får tilbakemelding vil variere fra kandidat til kandidat.

TAR LOVISENBERG FAMILIECAMPING I MOT ÅPNE JOBBSØKNADER?

Vi tar kun i mot søknader som er rettet direkte til stillingene vi har utlyst, via vårt egne elektroniske søknadsskjema. Åpne jobbsøknader vil derfor ikke bli behandlet.

I HVILKEN PERIODE JOBBER MAN DERSOM MAN FÅR TILBUD OM SOMMERJOBB PÅ LOVISENBERG FAMILIECAMPING?

Arbeidsperioden gjelder i all hovedsak gjennom hele skoleferien, men det kan også bli behov for ekstra bemanning i helger/helligdager/kvelder både før og etter ferien.

JEG HAR SØKT PÅ JOBB TIDLIGERE SESONGER, MEN HAR FÅTT AVSLAG. BØR JEG SØKE IGJEN?

Hvert år behandler vi mange søknader til få stillinger, og det kan være mange årsaker til at man ikke får tilbud om sommerjobb på Lovisenberg Familiecamping. Mye forandres i løpet av ett år, både på selve campingen og med deg som person. Derfor kan det hende at det er akkurat deg vi trenger i år, selv om du har fått avslag tidligere. Så lenge du fremdeles er interessert i å jobbe på Lovisenberg Familiecamping anbefaler vi deg å søke.

HVA BØR JEG FORBEREDE MEG PÅ FØR ET JOBBINTERVJU?

Dersom du har attester, karakterkort eller referanser kan du gjerne ta med dette til selve intervjuet – men det er ingen krav. CV leveres sammen med søknaden, og er ikke nødvendig å ta med på intervjuet.

Før intervjuet kan det være lurt å stille deg selv noen spørsmål.

Hvorfor ønsker jeg akkurat denne jobben?
Hva kan jeg bidra med som ikke hvem som helst kan gjøre?
Hvorfor skulle de ikke ville ansette meg?

Vær sikker på at du forstår hva du søker på og hvorfor du vil ha jobben. Vær klar på å beskrive dine ferdigheter og gi eksempler på hvor disse ferdighetene har vært nyttige. Det er ditt ansvar å sørge for at vi får med oss alle dine viktigste egenskaper. Å være godt forberedt og ha tro på seg selv gjør mye med innstillingen din til selve intervjuet. Intervjuet er din mulighet til å vise deg frem, så bruk tiden til å vise deg fra din beste side.

HVA FÅR MAN I TIMELØNN SOM SESONGANSATT HOS LOVISENBERG FAMILIECAMPING?

Lovisenberg Familiecamping er ikke tariffbundet, og følger NHO Reiselivs minstelønnssatser. I 2022 er disse:

Under 16 år: kr 100,75 pr. time
16 år: kr 114,08 pr. time
17 år: kr 123,58 pr. time
18 og 19 år: kr 137,84 pr. time
Over 20 år: 175,47 pr. time

Vi tar forbehold om endringer.

JEG HAR VÆRT PÅ INTERVJU – HVA SKJER VIDERE?

Alle som har vært på intervju får tilbakemelding på sin søknad på e-post der det fremgår om du får tilbud om jobb eller ikke. Vi har mange søknader å behandle og intervjuer å holde, så det kan ta noe tid før du hører fra oss etter du har vært på intervju. Vi gjør oppmerksom på at tidspunktet man får tilbakemelding på vil variere fra kandidat til kandidat.

HVORDAN FOREGÅR OPPLÆRINGEN PÅ LOVISENBERG FAMILIECAMPING?

Alle vil få god opplæring før man starter i jobben når skoleferien er i gang. Store deler av opplæringsplanen vil sendes digitalt slik at man gjennomfører dette hjemme, og i mange av stillingene må man bestå en eller flere tester før man kan arbeide på egenhånd. Det vil også i flere stillinger være behov for praktisk opplæring med fysisk oppmøte på Lovisenberg Familiecamping. Dette vil holdes i helgene eller på kveldene før skoleferien starter.

HVEM KAN JEG KONTAKTE DERSOM JEG HAR SPØRSMÅL OM JOBB?

Spørsmål rettet til jobb eller ulike stillinger kan tas opp på et eventuelt intervju. Dersom du har spørsmål før du legger inn din søknad eller som har kommet opp etter intervjuet kan du komme i kontakt med personalansvarlig ved å sende en e-post til post@campingplassen.no

Copyright Hamre Familiecamping 2018 | All rights reserved | Design og utvikling av Egde Consulting